Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Divný plány!

V mediích se objevila spekulace, že Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) doporučuje školám jednotný seznam témat k ústní zkoušce v rámci společné části maturitní zkoušky (úprava říjen 2015 – jedná se o seznam pro didaktický test, nicméně to nemění závažnost argumentů níže v textu). Jakožto čtenář a středoškolský učitel češtiny (nyní působící mimo školu); a taky jako bývalý redaktor literární revue a koordinátor projektu podporujícího čtenářskou gramotnost jsem pro větší svobodu při výběru maturitních témat (titulů); nikoliv pro další změnšování pestrosti nabídky. Důvody povahy teoretické i prakticko-teoretické uvedu v zápětí:
1. dobrý profesionál, středoškolský učitel či dobrá učitelka přeci stejně od diagnostiky žákovského čtenářství a zájmu žáků o specifická („jejich“) literární témata brzy přejde na SŠ k „výchově čtením“ – tedy žáky a žákyně si „dovede“ ke „svým“ titulům…
2. kdyby koordinace seznamu témat k ústní zkoušce vzešla například z vůle předmětové komise českého jazyka a literatury nebo z nějaké společné vize škola – „škola mluvící o Shakespearovi“, „Kunderova škola“, pak to pochopím, ale nařizovat to seshora? Qui bono??
3. jakožto profesionál si ale chci uchovat právo (a to právo všech, kdo se profesionály cítíme), obhájit si, že moji žáci prostě budou moci k maturitě zařadit do svého seznamu Dorotu Maslowskou, Pavla Bricze či Patrika Linharta nebo Petru Soukupovou či Radka Fridricha (!!); máme se obávat, že se jednou bude toto právo učitelům ČJL, profesionálům, literárním kritikům a znalcům brát a to ze strany třeba ředitele školy, který je aprobovaný učitel zeměpisu a matematiky (nic proti této skvělé aprobaci…)?
4. teorie (vývojová psychologie) dále dodává argument, že žák sám musí cítit podíl na výběru titulů a žánrů – a to nejen formální, není totiž snadno manipulovatelný, už se naopak sám (metakognitivně) učí svět „manipulovat ve svůj prospěch, takže tyto postupy prokoukne; jednoduše řečeno, je to (skoro) dospělý člověk
5. slova mluvčího CERMATu citovaná MF Dnes: „Není možné, aby například žák ze 4. B byl limitován literárními díly, která stanoví jeho učitel, a neměl možnost si zvolit literární dílo, které uvádí ve své podmnožině učitel ze 4. C,“ (Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/maturitni-seznamy-cetby-085-/domaci.aspx?c=A140702_214658_domaci_ert), svědčí podle mne o tom, že ani on, ani nikdo z lidí, kdo mu chystali podklady, pravděpodobně nikdy neučil český jazyk a literaturu na střední škole a nezažil ty krásné chvíle při práci s literárními texty, které učitel se žáky „objevuje“ a zkoumá
6. prosím tedy, pokud k tomu není nějaký mně dosud neznámý, závažný důvod (daný analýzou nějkaké závratně neblahé většinové praxe „omezování žáků učiteli“), aby se nebral učitelstvu češtinářskému ani jejich žákům prostor pro vlastní iniciativu, svobodu a zejména aby se podobnými postupy nesnižovala již zjevně dost pošramocená profesionální prestiž těchto lidí (závěrečná zpráva výzkumu TALIS, s. 61).
Děkuji za případnou diskusi k tématu. Přeji pěkný den, Petr K.


    nikdo zatím nehodnotil

4 komentáře k příspěvku

 1. avatar

  Pravděpodobnost, že by se ředitel školy, dokonce i kdyby byl odborností jazykář, postavil proti předmětové komisi, považuji za nízkou. Ne, tohle (naznačené?) omezení práv učitelů přichází za strany ministerské vrchnosti. Právo volby poskytneme. A právo volby zase sebereme. Jsme vrchnost, my můžeme všechno. Cui bono? Když psal Orwell "1984", vymezil moc jako schopnost působit lidem utrpení. Ve dnešní politicky korektní době už moc není, co bývala - zbyla jen schopnost lidi buzerovat. Ale i nadále je moc to nejsilnější afrodisiakum.

 2. avatar

  Seznam je již na světě a celkem nic se neděje... Je mi to líto, ještě že už nejsem praktikující učitel ČJaL, protože podle mého nejlepšího vědomí i svědomí sice řada z těch konceptů, které v publikovaném seznamu jsou, patří sice k základní znalostní výbavě studenta bohemistiky, určitě bych se na ně zaměřoval v semináři se studenty gymnázia humanitně orientovanými, které se připravují na tuto nelehkou a společensky ne-doceňovanou dráhu..., ale proč proboha u všeobecného maturanta????? Nechápu, u minimálně poloviny z konceptů a děl v dotčeném seznamu opravdu nechápu.

 3. avatar

  Petr Bricz je ten český spisovatel Pavel Brycz? A seznam k ústí maturitě je ten seznam k části didaktického testu z literární historie?

 4. avatar

  Opraveno; text vznikl v době šeptandy v červnu/červenci 2014. Seznam se pak vyvalil až s letošním podzimem.
  Didaktický test není opravdu určen k ověření znalostí z literární historie a teorie, ale znalosti a dovednosti žáků ze všech složek jazykové a literární výchovy. Seznam je velmi předimenzovaný s ohledem na to, jakou asi má mít všeobecná maturitní zkouška funkci...

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.