Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Archiv kategorie „Nezařazené“

Před 40 lety zabili hrdinu

1. Člověk jako strůjce dějin
V kursech „dějin filosofie“ se někdy zmiňují tzv. osová léta či osová doba; například páté století před Kristem, kdy na různých koncích světa rozkvetla hnízda myšlení subverzivní k běžnému, každodennímu životu. Pakliže zpětně reflektuji dvacáté století, moc osového v duchovědném smyslu zde nenacházím; Celý příspěvek »


Dokud nejde o život…

V reakci na výtečný text Petra Třešňáka Tiché drama ve 2. E jsem adresoval dopis redakci Respektu, v němž autorovi a redakci děkuji a uvádím důležité kontexty a odborné souvislosti tragédie ve 2. ročníku pražské průmyslovky. Dopis zde v celku umísťuji. Redakce Respektu jej bude muset krátit. Celý příspěvek »


Chybí podpora infrastruktury kvality ve škole

S nástupem nové ministryně školství Kateřiny Valachové mnozí z nás právem očekávali, že se změní styl práce úřadu – dovnitř a navenek. Celý příspěvek »


Ministr – kapitán, zatím beze jména

Ačkoliv zatím nevíme, zda bude ministrem školství i příští týden pan Chládek, nebo zda to bude zatím neznámá dáma či pán, už se objevují texty, jejichž autoři hodnotí působení Chládka jako ukončené a na základě tohoto hodnocení se snaží predikovat budoucí ministrovu misi. Jedním z takových je text Tomáše Feřtka „Problémy českého vzdělávání nejsou úkol pro náhradníka“. Celý příspěvek »


A je tu listopad…

V mediích se řeší, že se bývalý a současný „prezident“ snaží relativizovat dějiny a svými nejapnostmi zakrýt svou skutečnou agendu… Celý příspěvek »


Divný plány!

V mediích se objevila spekulace, že Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) doporučuje školám jednotný seznam témat k ústní zkoušce v rámci společné části maturitní zkoušky (úprava říjen 2015 – jedná se o seznam pro didaktický test, nicméně to nemění závažnost argumentů níže v textu). Celý příspěvek »


Boj o děti a přijímací řízení na SŠ

Když se mě ptala nedávno jedna kolegyně ze serveru Aktualne.cz (bývalá učitelka…), jaké jsou výhody sjednoceného přijímání do maturitních oborů, které zmínil jako možnost systémového řešení kvality vzdělávání ministr školství Chládek, řekl jsem jí, že mě skutečně žádná nenapadá. Celý příspěvek »


Ke kvalifikaci učitele a jeho profesnímu učení

Řešíme-li problém „nás učitelů“, v poslední době mám trošku pocit, že jej řešíme tak trošku proti sobě a svému stavu. Celý příspěvek »


Kontrola kontroly?

Před lety začala česká veřejná správa koketovat s pojetím otevřené metody koordinace a s vlídnějším a modernějším PR – viditelnými výsledky jsou různé on-line portály veřejné správy Celý příspěvek »


Segregovat, nebo ne?

Shakespearovská otázka je zvolena ne jen jako efektní figura. Má souznít s kvalitativní proměnou aktuálního veřejného diskurzu o vzdělávání, již autor s radostí sleduje. Celý příspěvek »